Máme OTEVŘENO. Během nouzového režimu odesíláme zboží pouze dvakrát týdně. OBJEDNÁVKY NA DOBÍRKU JSOU DOČASNĚ POZASTAVENY. Přejeme pohodlné nakupování. Tým TM.cz

Jak reklamovat zboží?

Reklamace zakoupeného zboží

Snažíme se za všech okolností vyjít vstříc každému zákazníkovi. V případě, že spotřebitel objeví na zakoupeném zboží vadu, má právo na reklamaci. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách.

Které produkty nelze reklamovat?

Produkty jako jsou mastě a masážní oleje Namman Muay je možné vrátit pouze v případě, že nemají poškozené obaly a nebyli nerozbaleny. Nelze také reklamovat produkty, které byli již použity a jejich objem byl zmenšen a nelze je považovat za nové.
Více informací naleznete v článku 5.1. Obchodních podmínek.

Pokud si nejste jisti, zda Vámi domnívaná vada produktu podléhá reklamaci, zašlete nám nejprve dotaz na e-mail info@thajskámast.cz s popisem závady produktu.

Jak reklamovat zboží?

Pro účely uplatnění práva na reklamaci musíte informovat provozovatele internetového obchodu a to jednou z následujících možností:

1. Na e-mailovou adresu provozovatele: info@thajskámast.cz

2. Poštou na adresu provozovatele:

Thajská Mast.cz
ORAMONT SYSTEM s.r.o.
Žerotínova 400/87, 78701 Šumperk
Česká republika

3. Telefonicky: +420 777 898 327

4. Osobním doručením na adresu provozovatele (po domluvě)

Následně zašlete reklamované zboží (bez dobírky) v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu se stručným popisem vady a kopií prodejního dokladu na adresu provozovatele.

Kontaktní informace pro uplatnění reklamace:

Email: info@thajskámast.cz
Tel: +420 777 898 327
Provozní doba: 8:00 - 14:00 hod (pracovní dny)

O přijetí reklamovaného zboží bude spotřebitel informován emailovým vyrozuměním.

Vyřízení reklamace

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě Vám vyměníme zboží za nové nebo Vám vrátíme peníze dle Vašeho požadavku.

O konečném vyřízení reklamace bude prodávající informovat kupujícího prostřednictvím emailového vyrozumění - do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla.

Našim cílem je vyřídit každou reklamaci ke spokojenosti kupujícího.


Ustanovení článku 8 obchodních podmínek e-shopu Thajská Mast.cz

Práva z vadného plnění

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • 2.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.
  • 2.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá.
  • 2.3 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
  • 2.4 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

3. Ustanovení uvedená výše se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Tento web používá soubory cookie, retargetingové a konverzní kódy. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací o cookies naleznete ZDE>>>